Följ bygget vid Sapa Arena

Utbyggnad Sapa Arena

Utbyggnaden av Sapa Arena fortsätter och byggnationerna löper helt enligt tidplan. Slutbesiktning är planerad till strax innan semestern.

Tidigare i våras informerades här på sidan om planer på tillbyggnad av Sapa Arena, se nyhet från den 21 april 2015. Under sommaren 2015 blev det helt klart att det skulle bli byggnation, i huvudsaklig överensstämmelse med de planer som tidigare redovisats.

På denna sida följer du byggets fortskridande fram till invigningen i september 2016.

Vetlanda Arena AB har påbörjat byggandet av nya lokaler i ”trekanten” mellan bandy- och hockeyhall. Datum för slutbesiktning av den nya byggnaden är 9 augusti 2016, därefter kan de nya hyresgästerna flytta in. Vetlanda kommun har beviljat ett lån på 12 mkr och det avser dels denna byggnad (8 mkr) och dels ny konstgräsplan (4 mkr). Beslut om igångsättande av konstgräsplan kommer att fattas senare.

Byggnaden blir i två plan och på första planet blir det gym, biljettkiosk två omklädningsrum och trapphus med hiss. På andra planet blir det cafeteria/restaurang, kök, kansli och konferensrum.