Angående Dataskyddsförordningen

Sapa Arena Utvald bild

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började att gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag samlar in, lagrar och skyddar personuppgifter skärps. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss >>