Ny belysning i Sapa Arena

Under sommaren 2018 kommer vi att byta ut befintlig belysning i bandy- och hockeyhall till LED-belysning.

Offererad kostnad är 1,4 miljoner kronor och enligt beräkningar från leverantören Bravida kommer den årliga besparingen, med nuvarande elpris, bli 166 000 kr per år. Inklusive årliga kostnader för underhåll på befintlig belysning blir besparingen 190 000 kr per år. Återbetalningstiden på investeringen blir 7 år.