Information från årsstämman

Drygt 50 aktieägare var närvarande på årsstämman för verksamhetsåret 170501-180430 som hölls i restaurangen på Sapa Arena den 18 juni.

Stämman inleddes mad att Niklas Carlemar intervjuade Mattias Rehnholm och Daniel Ljungkvist om deras roller som instruktörer på bandy- respektive hockeygymnasiet och tränare inom VBK och Boro/VHC.

Stämman leddes av ordförande Jan-Evert Johansson som tillsammans med VD Håkan Edvardsson lämnade information om de viktigaste händelserna under året och de planer som finns för framtiden.

Under året har en nybyggnation av balkong i anslutning till restaurangen färdigställts.

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev 289 tkr och efter bokslutsdispositioner 729 tkr. Det egna kapitalet uppgår nu till 5 275 tkr.

Till ordförande omvaldes Jan-Evert Johansson. Övriga som ingår i styrelsen är Per Ytterell, Monica Ohlsson, Peter Ståhl, Torbjörn Carlsson, Carl Odelberg och Arne Carlsson. Niclas Brihall och Torbjörn Eklund är suppleanter. Till revisor valdes Jan Lindblad.

I samband med årsstämman avtackades Börje Wilsborn som nu lämnar styrelsen. Börje har varit med i styrelsen sedan 2009.

Även Göran Haraldsson avtackades. Göran har varit aktiv i arenabygget sedan 2004. Han var projektledare under byggtiden 2010-2011 och har sedan varit driftansvarig. Det mesta av hans nedlagda arbete har varit helt ideellt och styrelsen är mycket tacksam för hans stora engagemang. Göran har skrivit en historia om arenabygget för åren 2004-2018 och den kan läsas här: Historien om Tjustkulles Arenors tillkomst.

Nedan ses ett par bilder från stämman. Nu ser vi fram emot ännu ett verksamhetsår!