Info från årsstämman

Drygt 60 aktieägare var närvarande på årsstämman för verksamhetsåret 180501-190430 som hölls i restaurangen på Hydro Arena den 17 juni.

Stämman inleddes med att ordförande Jan-Evert Johansson presenterade vår nya VD Mikael Wirebrand som började sin anställning hos oss 190615.

Stämman leddes av ordförande Jan-Evert Johansson som tillsammans med VD Håkan Edvardsson lämnade information om de viktigaste händelserna sedan anläggningarna invigdes i september 2011. Man informerade även om de projekt som finns för framtiden.

Under året har belysningen i bandy- och hockeyhall bytts ut till LED-belysning och en tillbyggnad av förråd har gjorts på befintlig omklädningsbyggnad.

Årets resultat blev 681 tkr och det egna kapitalet uppgår nu till 5 956 tkr.

Till ordförande omvaldes Jan-Evert Johansson. Övriga som ingår i styrelsen är Per Ytterell, Peter Ståhl, Torbjörn Carlsson, Carl Odelberg, Arne Carlsson och Niclas Brihall. Torbjörn Eklund är suppleant. Till revisor valdes Jan Lindblad.

I samband med årsstämman avtackades Monica Olson som nu lämnar styrelsen.

Även Håkan Edvardsson avtackades. Håkan har varit VD i bolaget sedan det bildades 2007 och varit anställd på halvtid sedan maj 2011.