Årsstämma

Bäste aktieägare!

Det är dags att avrunda ytterligare ett verksamhetsår på Tjustkulle.

Du kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl 18:00 i restaurangen på Hydro Arena.

Denna årsstämma skulle sedvanligt hållits i juni, men Covid-19 tvingade som alla säkert förstår styrelsen att flytta fram stämman.

Nu tänker vi hålla stämman, men med flera anpassningar!

-Lokalen kommer vara Covid-19 anpassad

-Vi kan bara vara 50 personer med fysiskt på mötet

-Ni kommer kunna delta via elektronisk uppkoppling

-Ni kommer ha möjlighet att poströsta

Vi vill ha besked om ditt fysiska deltagande på stämman senast onsdagen den 12 augusti, det samma gäller om du önskar delta via den elektroniska uppkopplingen. Anmälan sker till:

mikael@vetlandaarena.se eller 070-281 91 30

Finns det osäkerhet hur årets årsstämma kommer fungera går det utmärkt att ställa dem till:

Mikael Wirebrand på mikael@vetlandaarena.se eller 070-281 91 30

Eller till Jan-Evert Johansson på johansson.lillahillhult@citynetv.se eller 070-669 68 30

 

Hjärtligt välkommen!

Vetlanda Arena AB gm

Jan-Evert Johansson, ordförande